Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY I REFERENDA

INFORMACJE O KONTROLACH

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

Wystąpienie pokontrolne przedstawiające wyniki kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 22-23 maja 2012 r. Kontrolą objęto realizację zadań w zakresie: ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych w części o dowodach osobistych, ustawy Prawo o zgromadzeniach oraz zgodności rejestru wyborców w latach 2010 - 2012 r.

198 KBPobierz