Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

PORTALE DLA OBYWATELA

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY I REFERENDA

SPISY POWSZECHNE

INFORMACJE O KONTROLACH

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

INFORMACJAA

o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

 

     Przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej brane są pod uwagę (uwzględnia się) koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w sposób określony we wniosku i w formie określonej we wniosku, w tym czynniki, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji, takie jak konieczność opracowania, w szczególności przetworzenia informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania oraz dostarczenia z nich wyciągów w zakresie przekraczającym proste czynności.

     Pod uwagę brane są w szczególności następujące czynniki mające wpływ na dodatkowe koszty:

  • zakres i rodzaj czynności związanych z opracowaniem, w tym przetworzeniem i przekazaniem informacji publicznej w sposób i w formie określonych we wniosku, wykonanych przez pracownika,
  • liczbę i rodzaj materiałów, w tym nośników danych, wykorzystanych do przygotowania, w  tym przetworzenia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku,
  • liczbę i rodzaj nośników danych wykorzystanych do przekazania informacji publicznej w sposób i w formie określonych we wniosku,
  • sposób i formę przekazania informacji, określone we wniosku.

Postawa prawna: art. 23c ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.)

Informacja o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

55 KBPobierz