Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

REFERENDUM OGÓLNOPOLSKIE 2015 R.

WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015 R.

WYBORY PREZYDENTA RP 2015 R.

WYBORY SAMORZĄDOWE, KADENCJA 2014-2018

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 R.

WYBORY DO RADY SENIORÓW

INFORMACJE

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

Dotacje

W związku z Ustawą z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organizacje pozarządowe mogą otrzymywać dotacje na realizację zadań publicznych w procedurach:

  • Otwartego konkursu ofert,
  • Małych grantów-oferta na realizację zadania publicznego z inicjatywy Wnioskodawcy do 10 000 zł, termin realizacji 90 dni.

Ponadto, zgodnie z uchwałą nr XXI/165/2012 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania Miasta niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania, organizacje pozarządowe mogą otrzymać dotacje w procedurach:

  • Otwartego konkursu ofert,
  • Oferty na realizację zadania publicznego z inicjatywy Wnioskodawcy do 5000 zł, termin realizacji 30 dni.