Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY I REFERENDA

INFORMACJE O KONTROLACH

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

Wystąpienie pokontrolne - kontrolą objęto zagadnienia dotyczące sposobu realizacji zadań własnych gminy w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch", realizowanym w roku 2001, zgodnie z Porozumieniem Nr M 1/2011 z dnia 04.07.2011 r., tj sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu i rozliczenia wykorzystanej dotacji celowej, przekazanej z budżetu państwa w wysokości 95.000 zł na realizację własnych zadań bieżących gminy, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 pod nazwą: Adaptacja pomieszczeń na potrzeby żłobka w budynku Przedszkola nr 3 w Białogardzie.

396 KBPobierz