Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

PORTALE DLA OBYWATELA

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY I REFERENDA

INFORMACJE O KONTROLACH

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

Opłata targowa (dotycząca osób fizycznych i prawnych) na 2013 r.

 

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.


Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko. 


1.Stawki opłaty targowej wynoszą dziennie:

Przedmiot lub sposób sprzedaży

Stawka podstawowa na targowisku

w zł

Stawka ulgowa na targowisku w zł

Stawka przy sprzedaży poza targowiskiem

w  

1

2

3

4

1) przy dokonywaniu sprzedaży:

 

 

 

 

a) z samochodu osobowego, innego pojazdu 

samochodowego, przyczepy i naczepy
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, wozu konnego:

- za zajęcie stanowiska, łącznie z pojazdem, o powierzchni do 6  m2

- za każdy następny rozpoczęty m2 powierzchni

 

 

 

 

 

 

19,00

 

3,00

 

 

 

 

 

 

10,00

 

2,00

 

 

 

 

 

 

37,00

 

5,00

 

b) z pojazdu samochodowego, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t:

- za  zajęcie stanowiska, łącznie z pojazdem, o  powierzchni do 8   m2

- za każdy następny rozpoczęty m2  powierzchni

 

 

 

 

21,00

 

3,00

 

 

 

 

11,00

 

2,00

 

 

 

 

41,00

 

5,00

 

c) ze stoisk, stolików, z  wyjątkiem określonych pod     lit. e - h, mat, namiotów:

- za pierwszy m2 powierzchni

- za każdy następny rozpoczęty m2 powierzchni

 

 

 

5,00

3,00

 

 

 

3,00

2,00

 

 

 

9,00

5,00

 

d) z ręki, koszów, wiader, wózków w miejscach     nieoznaczonych:

- za pierwszy m2 powierzchni

- za każdy następny rozpoczęty m2 powierzchni

 

 

 

5,00

3,00

 

 

 

3,00

2,00

 

 

 

9,00

5,00

 

 

e) ze stoisk zadaszonych dwustronnie

 

13,00

 

7,00

 

25,00

 

f) ze stolików betonowych

 

11,00

 

6,00

 

21,00

 

g) ze stanowisk oznakowanych:

- za zajęcie stanowiska o powierzchni do 6 m2

- za każdy następny rozpoczęty m2 powierzchni

 

 

19,00

 

3,00

 

 

10,00

 

2,00

 

 

37,00

 

5,00

 

h) sezonowej choinek:

- za zajęcie stanowiska o powierzchni do 50 m2 

- za każdy następny rozpoczęty m2 powierzchni

 

 

23,00

 

2,00

 

 

12,00

 

2,00

 

 

45,00

 

2,00

2) przy dokonywaniu sprzedaży na giełdzie od:

 

 

 

a) samochodu ciężarowego, przyczepy, naczepy, ciągnika rolniczego i maszyny rolniczej

 

23,00

 

12,00

 

 

 

b) samochodu osobowego

 

21,00

 

11,00

 

 

c) motocykla

 

15,00

 

8,00

 

 

d) motoroweru i roweru

 

9,00

 

5,00

 

  
Ważne!
Podatnicy podatku od nieruchomości, w których odbywa się sprzedaż nie płacą opłaty targowej.


Podstawy prawne regulujące sprawy opłaty targowej: