Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

PORTALE DLA OBYWATELA

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY I REFERENDA

INFORMACJE O KONTROLACH

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

OPŁATA PROLONGACYJNA OD 1 STYCZNIA 2016 R.

Opłatę prolongacyjną  ustala się w decyzji organu podatkowego z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu państwa lub dochód jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego opłata prolongacyjna ma charakter fakultatywny i jest wp

Od dnia 1 stycznia 2016 r. zmieniły się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.)  dotyczące sposobu ustalania wysokości opłaty prolongacyjnej. Według zmiany wysokość opłaty prolongacyjnej nie może być większa niż obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

W Białogardzie opłata prolongacyjna została wprowadzona Uchwałą Nr XVI/151/2016 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 24 lutego 2016 r.(Dz. Urz. Woj. zachodniopomorskiego z dnia 2 marca 2016 r. poz. 932)

 

Przepisy prawne:
 
Uchwała Nr XVI/151/2016 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej.