Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

PORTALE DLA OBYWATELA

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY I REFERENDA

SPISY POWSZECHNE

INFORMACJE O KONTROLACH

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

TELEFONY ALARMOWE W RAZIE ZDARZEŃ:

 

 • policja - tel. 997, dyżurny - tel. 47 78 42 511 (oficer dyżurny)
   
 • straż pożarna - tel. 998, centrala - tel. 94 312 03 20
   
 • pogotowie ratunkowe - tel 999
   
 • zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt – tel. 695 387 641 lub lekarz weterynarii - tel. 601 871 919
   
 • awarie kanalizacji deszczowej -  tel. 695 387 641 lub 607 644 013
   
 • wyłapywanie bezpańskich psów - tel. 669 220 096 (schronisko)
   
 • padłe zwierzęta na terenach publicznych - tel. 669 220 096 (schronisko)
   
 • powalone drzewa - straż pożarna tel. 998 tel. w godz. od 7:00 do 15:00 - 94 35 79 161, 94 35 79 160 lub po godz. 15:00 tel. 726 144 297, 665 671 513
   
 • przewrócone kosze i znaki drogowe - tel.  w godz. od 7:00 do 15:00 - 94 35 79 161, 94 35 79 160 lub po godz. 15:00 tel. 726 144 297, 665 671 513
   
 • przewrócone znaki drogowe - tel. w godz. od 7:00 do 15:00 - 94 35 79 146 po godz. 15:00 tel. 695 387 641
   
 • awarie wodociągowe - tel. w godz. od 7:00 do 15:00 - 94 312 34 34 
  lub 604 254 771 po godz.15:00  tel. 784 033 142