Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

PORTALE DLA OBYWATELA

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY I REFERENDA

SPISY POWSZECHNE

INFORMACJE O KONTROLACH

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

BF-07 Karta informacyjna

352 KBPobierz

Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy publicznej de minimis /de minimis w rolnictwie / pomocy publicznej de minimis w rybołówstwie

28 KBPobierz

Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy publicznej de minimis /de minimis w rolnictwie / pomocy publicznej de minimis w rybołówstwie

108 KBPobierz

BF-07A Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku

25 KBPobierz

BF-07A Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku

111 KBPobierz

BF-07B Wniosek o odroczenie zapłaty zaległości podatkowej

28 KBPobierz

BF-07B Wniosek o odroczenie zapłaty zaległości podatkowej

155 KBPobierz

BF-07C Wniosek o rozłożenie zapłaty podatku na raty

27 KBPobierz

BF-07C Wniosek o rozłożenie zapłaty podatku na raty

155 KBPobierz

BF-07D Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej

27 KBPobierz

BF-07D Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej

156 KBPobierz

BF-07E Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej

29 KBPobierz

BF-07E Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej

156 KBPobierz

Oświadczenie o stanie majątkowym podatnika

133 KBPobierz

Oświadczenie o stanie majątkowym podatnika

83 KBPobierz

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.

413 KBPobierz

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - a warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r.

421 KBPobierz

Karta oceny sytuacji rynkowej podmiotu gospodarczego - przedsiębiorstwo państwowe

1.5 MBPobierz

Karta oceny sytuacji rynkowej podmiotu gospodarczego - osoba prowadząca działalność gospodarczą

1.9 MBPobierz

Karta oceny sytuacji rynkowej podmiotu gospodarczego - spółka cywilna

2.3 MBPobierz

Karta oceny sytuacji rynkowej podmiotu gospodarczego - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.5 MBPobierz

Karta oceny sytuacji rynkowej podmiotu gospodarczego - firma w likwidacji

1.0 MBPobierz