Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY I REFERENDA

INFORMACJE O KONTROLACH

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

Informacja dotycząca punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

40 KBPobierz

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych obowiązujący od 13 lipca 2017 r.

197 KBPobierz

Katalog odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych przyjmowanych do punktu selektywnego zbierania odpadów od 13 lipca 2017 r.

29 KBPobierz