Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY I REFERENDA

INFORMACJE O KONTROLACH

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

Wystąpienie pokontrolne - przedstawiajace wyniki kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta w Białogardzie (ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard). Kontrolą objęto zagadnienia związane z wykorzystaniem dotacji celowej przekazanej na realizację w 2-012 r. "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce".

258 KBPobierz