Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY I REFERENDA

INFORMACJE O KONTROLACH

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

Wystąpienie pokontrolne NK-1.431.1.92.2013.BH - przedstawiajace wyniki kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta w Białogardzie (ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard). Zakresem kontroli objęto "Sposób przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków" w okresie od 23 kwietnia 2010 r. do 24 października 2013 r. .

355 KBPobierz

Wystąpienie pokontrolne NK-1.431.1.93.2013.BH - przedstawiajace wyniki kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta w Białogardzie (ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard). Zakresem kontroli objęto "Sposób przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków" w okresie od 23 kwietnia 2010 r. do 24 października 2013 r. .

307 KBPobierz