Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY I REFERENDA

INFORMACJE O KONTROLACH

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

Wystąpienie pokontrolne - przedstawiajace wyniki kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta w Białogardzie (ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard). Kontrolą objęto realizację w 2012 r. oraz 2013 r. Porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w ramach zadań zleconych powierzonych gminom, zawatrego w dniu 28 lutego 20007 r. pomiedzy Wojewodą Zachodniopomorskim a gminą Miasto Białogard oraz sposób wykorzystania dotacji na ten cel.

128 KBPobierz