Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY I REFERENDA

INFORMACJE O KONTROLACH

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

Wystąpienie pokontrolne przedstawiające wyniki kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Białogard - kontrolą objęto realizację zadań w zakresie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych w części dotyczącej ewidencji ludności w latach 2013 - 2014 r.

190 KBPobierz