Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY I REFERENDA

INFORMACJE O KONTROLACH

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

Wystąpienie pokontrolne przedstawiające wyniki kontroli doraźnej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Bialogard - kontrola objęto zagadnienia zwiazane z prawidłowym wykorzystaniem dotacji celowej przekazanej na realizację zadań z zakresu "Pomoc dla repatriantów" oraz realizacja zobowiązań wynikajacych z porozumienia zawartego dnia 21 marca 2013 r. pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim i Miastem Białogard w sprawie zapewnienia 2 rodzinom narodowosci polskiej - reptriantom z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR lokali mieszkalnych położonych w Białogardzie.

225 KBPobierz