Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY I REFERENDA

INFORMACJE O KONTROLACH

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

Wystąpienie pokontrolne przedstawiające wyniki planowanej kontroli w trybie zwykłym w Urzędzie Miasta Białogard, ul 1 Maja 18, 78-200 Białogard w dniach od 24 do 26 lutego 2014 r.
Kontrolę przeprowadzono w nastepującym zakresie:

  • Realizacja zadań zleconych finansowanych ze środków dotacji.
  • Prawidłowośc wydatkowania środków dotacji 75011 - Urzędy wojewódzkie.

1.2 MBPobierz