Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY I REFERENDA

INFORMACJE O KONTROLACH

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

Protokół pokontrolny z kontroli planowej przeprowadzonej na miejscu realizacji projektu. Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Tytuł projektu: "Rewitalizacja parku "Orła Białego" w Białogardzie".

2.1 MBPobierz