Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

PORTALE DLA OBYWATELA

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY I REFERENDA

INFORMACJE O KONTROLACH

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

Informacja dotycząca Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Fabrycznej 6 w Białogardzie

372 KBPobierz

Informacja o punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych

152 KBPobierz

Regulamin punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych obowiązujący od 5 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

85 KBPobierz

Katalog odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych przyjmowanych do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych od 5 listopada 2019 r.

71 KBPobierz

Zbiórka przeterminowanych leków

86 KBPobierz