Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

PORTALE DLA OBYWATELA

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY I REFERENDA

SPISY POWSZECHNE

INFORMACJE O KONTROLACH

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie.

207 KBPobierz

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.

0.9 MBPobierz

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.

1.4 MBPobierz

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktów finansowych.

292 KBPobierz

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

84 KBPobierz

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

240 KBPobierz

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.

287 KBPobierz