Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY I REFERENDA

INFORMACJE O KONTROLACH

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

Wystąpienie pokontrolne dotyczące zakresu działania i zadań Rady w okresie objetym kontrolą okreslonym w Statucie Miasta Białogard wprowadzonym uchwałą Nr XVI/145/2001 Rady Miejskiej Biaogardu z dnia 3 marca 2004 r. ( z Późn. zm.).

128 KBPobierz