Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

PORTALE DLA OBYWATELA

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY I REFERENDA

SPISY POWSZECHNE

INFORMACJE O KONTROLACH

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

Rb-27S, sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

1.1 MBPobierz

Rb-28S, sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

1.5 MBPobierz

Rb-34S, sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych

296 KBPobierz

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

349 KBPobierz

Rb-NDS, sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

263 KBPobierz

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

96 KBPobierz

Rb-PDP, sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych

240 KBPobierz

Rb-ST, sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego

200 KBPobierz

Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

337 KBPobierz

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

79 KBPobierz