Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

PORTALE DLA OBYWATELA

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY I REFERENDA

INFORMACJE O KONTROLACH

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

UWAGA!

Zmiana zasad płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego do 100 zł oraz zasad podpisu decyzji od 2016 roku

  • Od dnia 1 stycznia 2016 roku ww. podatki lokalne do kwoty 100 zł płatne są jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Przykładowo, jeżeli w decyzji w sprawie podatku od nieruchomości znajduje się poniższy zapis:

 

podatek od nieruchomości w kwocie

65,00 zł

płatny w ratach i terminach:

rata I:         65,00 zł

 

 

do 2016-03-15

 

 

 

oznacza to, że podatek został ustalony za cały rok podatkowy 2016 i płatny jest jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty tj. do dnia 15 marca 2016 roku.

  • Od 1 stycznia 2016 roku decyzje ustalające wysokość podatku nie wymagają własnoręcznego podpisu osoby upoważnionej, zawierać mogą jedynie nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do ich wydania.

W celu łatwiejszego i szybszego kontaktu przypominamy, że w drukach informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego przewidziane zostały rubryki do wskazania nr telefonu lub adresu poczty elektronicznej (e-mail).