Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

PORTALE DLA OBYWATELA

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY I REFERENDA

INFORMACJE O KONTROLACH

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

Wystąpienie pokontrolne dotyczące przeprowadzonej, na podstawie art.6 ust.4 pkt 4 Ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. nr185 poz. 1092) i § 7 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr11//NPPDL/2013 z dnia 23 września 2013r., w trybie zwykłym, kontroli zadania nr 11/NPPDL/2012, pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej - ulicy Wyspiańskiego na terenie Miasta Białogard, zrealizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój, w roku 2013.

4.5 MBPobierz

Dotyczy: wystąpienia pokontrolnego Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 kwietnia 2016r. sygn.. CFE-2.805.11.2013.BD, zadania zrealizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój, w roku 2013 pn. "Przebudowa drogi gminnej - ulicy Wyspiańskiego na terenie Miasta Białogard".

1.9 MBPobierz