Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

PORTALE DLA OBYWATELA

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY I REFERENDA

SPISY POWSZECHNE

INFORMACJE O KONTROLACH

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

Informacja Burmistrza Białogardu o działaniach podejmowanych wobec władz Miasta Białogard w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.

65 KBPobierz

Zarządzenie Nr I/9/2016 Burmistrza Białogardu z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania pracowników Urzędu Miasta z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.

136 KBPobierz