Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

PORTALE DLA OBYWATELA

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY I REFERENDA

INFORMACJE O KONTROLACH

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

Wymogi dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Miasta Białogard za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej

  • w celu złożenia do Urzędu Miasta Białogard pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP
  • dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP,
  • maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej nie może przekraczać 3,5 MB,
  • pisma wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządza się w formacie XML na podstawie wzorów dokumentów elektronicznych umieszczonych w centralnym i lokalnym repozytorium,
  • formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism elektronicznych dostarczanych do Urzędu Miasta Białogard za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej podano w poniższej tabeli:

Format danych, rozszerzenie nazwy pliku lub skrócona nazwa standardu

Oryginalna pełna nazwa standardu

Opis standardu

Organizacja określająca format, normę lub standard

Oznaczenie lub nazwa normy albo dokumentu zawierającego specyfikację techniczną wskazanego formatu

 Do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się co najmniej jeden z następujących formatów danych:

 .rtf

Rich Text Format Specification

Dokumenty w postaci sformatowanego tekstu jako pliki typu .rtf

Microsoft Corp.

Wewnętrzny standard Microsoft Corp.

 .pdf

Portable Document Format

Dokumenty tekstowo - graficzne jako pliki typu .pdf

 ISO/IEC

 ISO/IEC 32000-1

 .doc

Microsoft Office Word

Dokumenty w postaci sformatowanego tekstu jako pliki typu .doc

 Microsoft Corp.

 Wewnętrzny standard Microsoft Corp.

 .xls 

Microsoft Office Excel

Dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego

 Microsoft Corp.

 Wewnętrzny standard Microsoft Corp.

 Do danych zawierających informację graficzną stosuje się co najmniej jeden z następujących formatów danych:

.jpg (.jpeg) 

Digital compression and coding of continuous-tone still images

Plik typu .jpg (Joint Photographic Experts Group)

ISO/IEC 

ISO/IEC 10918-1 ISO/IEC 10918-2 ISO/IEC 10918-3 ISO/IEC 10918-4

Do danych zawierających informację dźwiękową lub filmową stosuje się odpowiednio co najmniej jeden z następujących formatów danych:

 .mp3

MP3 File Format

 Plik audio

 ISO/IEC

 ISO/IEC 11172-3 ISO/IEC 13818-3

 .mpg
.mpeg

MPEG-2 video Encoding

Plik wizualny z dźwiękiem lub bez

 ISO/IEC

 ISO/IEC 13818

Do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych stosuje się co najmniej jeden z następujących formatów danych:

 .zip 

ZIP file format

Format kompresji plików

 PKWAREInc.

 .ZIP File Format Specification Version: 6.3.2

  • poświadczenie przedłożenia dokumentu elektronicznego jest automatycznie tworzone i udostępniane nadawcy dokumentu przez system ePUAP.