Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

PORTALE DLA OBYWATELA

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY I REFERENDA

INFORMACJE O KONTROLACH

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

Wymogi dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Miasta Białogard na nośniku informatycznym

  • w przypadku wystąpienia przerwy w funkcjonowaniu platformy ePUAP, dokument w formie elektronicznej może zostać doręczony do siedziby Urzędu Miasta Białogard na informatycznym nośniku danych (płyta CD; płyta DVD; Pamięć USB),
  • doręczenie dokumentu elektronicznego zostanie potwierdzone poświadczeniem przedłożenia lub dokumentem w postaci papierowej sporządzonym przez adresata,
  • poświadczenie przedłożenia generowane jest w sytuacji, gdy doręczony do Urzędu Miasta Białogard dokument, podpisany jest ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Poświadczenie jest przesyłane na adres poczty elektronicznej wskazany przez doręczającego lub zapisane na dodatkowym informatycznym nośniku dostarczonym przez doręczającego,
  • potwierdzenie w postaci papierowej, wydawane jest w sytuacji, gdy doręczony do Urzędu Miasta Białogard dokument, nie jest podpisany ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  • zwrotny dokument elektroniczny na dostarczonym informatycznym nośniku danych jest przekazywany Interesantowi wraz z tym nośnikiem.