Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

PORTALE DLA OBYWATELA

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY I REFERENDA

SPISY POWSZECHNE

INFORMACJE O KONTROLACH

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

DYŻURY RADNYCH RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU
KADENCJI 2018 – 2023


PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg, wniosków i petycji składanych
do Rady Miejskiej Białogardu
w poniedziałki w godzinach 14:30 - 15:30 
w Urzędzie Miasta Białogard, ul. 1 Maja 18 (pok. 253 - I piętro)
 tel. (94) 35 79 303.


RADNI RADY MIEJSKIEJ

zapraszają na dyżur radnego w środy w godzinach 14:30- 15:30 do pokoju Przewodniczącego Rady Miejskiej (pokój 253 – I piętro)
Urząd Miasta, ul.1 Maja 18,
tel. (94) 35 79 301, (94) 35 79 303

Szczegółowy harmonogram dyżurów Radnych znajduje się na stronie Miasta http://bialogard.info