Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

PORTALE DLA OBYWATELA

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY I REFERENDA

INFORMACJE O KONTROLACH

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

Protokół z przeprowadzonej przez inspektora Zakładu Ubezpieczen Społecznych kontroli znak pisma 172016090090PRO001, znak sprawy 172016090090 w dniach od 20.09.2016 r. do 23.09.2016 r. i od 26.09.2016 r. do 29.09.2016 r., dotyczącej prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

1.2 MBPobierz