Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

PORTALE DLA OBYWATELA

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY I REFERENDA

INFORMACJE O KONTROLACH

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

Wystąpienie pokontrolne przedstawiające wyniki kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Białogard w dniu 14 listopada 2016 r. Kontrolę objęto zagadnienia związane z wykorzystaniem w 2015 roku dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na realizacje zadań "Pomoc dla repatriantów" oraz realizacje zobowiązań wynikających z porozumienia nr 2/2015 zawartego w dniu 2 września 2015 r. pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim i Miastem Białogard w sprawie zapewnienia 2 rodzinom narodowości polskiej - repatriantom z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Białogard.

1.3 MBPobierz