Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY I REFERENDA

INFORMACJE O KONTROLACH

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

Wystąpienie pokontrolne przedstawiające wyniki kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Białogard. Kontrolą objęto sposób realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, dotyczącego przyznania i wypłacania świadczenia wychowawczego (rozdział 85211), a także efektywności działania administracji rządowej w realizacji Programu Rodzina 500 Plus, w 20016 roku.

1.2 MBPobierz