Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY I REFERENDA

INFORMACJE O KONTROLACH

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard

403 KBPobierz

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard - załącznik 1 - treść

7.4 MBPobierz

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard - załącznik 2 - graficzny

5.2 MBPobierz