Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY I REFERENDA

INFORMACJE O KONTROLACH

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

Kontrola w zakresie realizacji zadań własnych gmin wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

8.2 MBPobierz

Informacja w sprawie stwierdzenia niepprawidłowych zapisów w protokole kontroli w zakresie realizacji zadań własnych gmin wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, sygnatura protokou kontroli DI.7023.1.77.2017KU .

729 KBPobierz

Odpowiedź na pismo wnoszące o uwzględnienie prawidłowych zapisów protokołu kontroli Nr DEL-KS 104/2017 znak pisma DI.7023.1.77.1.2017.JKU .

258 KBPobierz