Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY I REFERENDA

INFORMACJE O KONTROLACH

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

SIWZ

16.2 MBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - wzór umowy

361 KBPobierz

Załączniki nr 2 - 10 do SIWZ

243 KBPobierz

Załączniki nr 2 - 10 do SIWZ

686 KBPobierz

Załącznik nr 11 do SIWZ - projekt budowlany

5.3 MBPobierz

Załącznik nr 12 do SIWZ - projekt wykonawczy

5.2 MBPobierz

Załącznik nr 13 do SIWZ - przedmiar robót - Przebudowa ulicy Jagiellonów

78 KBPobierz

Załącznik nr 14 do SIWZ - STWiOR ul. Jagiellonów

662 KBPobierz