Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

PORTALE DLA OBYWATELA

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY I REFERENDA

SPISY POWSZECHNE

INFORMACJE O KONTROLACH

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

Informacja dotycząca zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Białogardzie na kadencję 2020-2023

83 KBPobierz

Załącznik nr 1 - karta zgłoszenia kandydata na ławnika (.doc)

106 KBPobierz

Załącznik nr 1 - karta zgłoszenia kandydata na ławnika (.pdf)

144 KBPobierz

Załącznik nr 2 - informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca zgłaszanej osoby

33 KBPobierz

Załącznik nr 3 - oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (formularz pomocniczy) (.doc)

14.8 KBPobierz

Załącznik nr 3 - oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (formularz pomocniczy) (.pdf)

64 KBPobierz

Załącznik nr 4 - oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska została mu ograniczona ani zawieszona (formularz pomocniczy) (.doc)

15.0 KBPobierz

Załącznik nr 4 - oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska została mu ograniczona ani zawieszona (formularz pomocniczy) (.pdf)

64 KBPobierz

Załącznik nr 5 - zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika (formularz pomocniczy) (.doc)

16.0 KBPobierz

Załącznik nr 5 - zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika (formularz pomocniczy) (.pdf)

65 KBPobierz

Załącznik nr 6 - lista obywateli zgłaszających kandydata na ławnika (.doc)

20 KBPobierz

Załącznik nr 6 - lista obywateli zgłaszających kandydata na ławnika (.pdf)

132 KBPobierz