Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

PORTALE DLA OBYWATELA

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY I REFERENDA

SPISY POWSZECHNE

INFORMACJE O KONTROLACH

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

SIWZ

12.1 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia

254 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy

305 KBPobierzPodgląd pliku

Załączniki nr 3 - 11 do SIWZ

303 KBPobierzPodgląd pliku

Załączniki nr 3 - 11 do SIWZ

312 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 12 do SIWZ - wzór JEDZ

77 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 13 do SIWZ - Instrukcja Urzędu Zamówień Publicznych wypełniania JEDZ

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 14 do SIWZ- Informacja o masie odebranych odpadów komunalnych na terenie miasta Białogard w latach 2018 - 2019

125 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 15 do SIWZ - Wzór miesiecznego sprawozdania z wykonania przedmiotu zamówienia

129 KBPobierzPodgląd pliku

Klucz publiczny

700 BPobierzPodgląd pliku

Identyfikator postępowania

77 KBPobierzPodgląd pliku