Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

PORTALE DLA OBYWATELA

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY I REFERENDA

INFORMACJE O KONTROLACH

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

ZASTĘPCA BURMISTRZA BIAŁOGARDU

mgr Karolina Siwek 

1.  Zastępca Burmistrza wykonuje zadania powierzone przez Burmistrza oraz bezpośrednio nadzoruje prawidłowość załatwiania spraw z zakresu:

  • edukacji publicznej, kultury, kultury fizyczneji;
  • pomocy społecznej;
  • współpracy z organizacjami pozarządowymi;
  • zadań obronnych;
  • spraw obywatelskich i ewidencji ludności;
  • polityki prorodzinnej, zdrowia;
  • realizacji miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

2.  Zastępca Burmistrza może wydawać na podstawie upoważnienia Burmistrza, decyzje administracyjne w jego imieniu.

3.  Zastępca Burmistrza może składać na podstawie upoważnienia Burmistrza jednoosobowo lub wraz z osobą upoważnioną oświadczenia woli w imieniu Miasta w zakresie zarządu mieniem Miasta.

Burmistrza, w czasie jego nieobecności zastępuje Zastępca Burmistrza.