Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

PORTALE DLA OBYWATELA

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY I REFERENDA

INFORMACJE O KONTROLACH

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

SEKRETARZ  MIASTA  BIAŁOGARD 

mgr Piotr Janowski

1.  Sekretarz wykonuje w imieniu Burmistrza zadania z zakresu zapewnienia właściwej organizacji pracy Urzędu oraz realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi.

2.  Sekretarz w szczególności sprawuje nadzór nad:

  • terminowym i prawidłowym załatwianiem spraw przez komórki organizacyjne Urzędu;
  • przestrzeganiem regulaminu organizacyjnego Urzędu, regulaminu pracy Urzędu oraz instrukcji kancelaryjnej;
  • organizacją Urzędu;
  • przygotowaniem i obsługą posiedzeń organów Miasta;
  • przebiegiem służby przygotowawczej nowo przyjętych pracowników.  

3. Sekretarz bezpośrednio nadzoruje prawidłowość załatwiania spraw z zakresu:

  • kontroli wewnętrznej w Urzędzie;
  • urlopów pracowniczych;
  • skarg i wniosków.      

4. Sekretarz podlega bezpośrednio kierownikowi Urzędu.