Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

PORTALE DLA OBYWATELA

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY I REFERENDA

INFORMACJE O KONTROLACH

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

 

RZECZNIK PRASOWY BURMISTRZA

 

Do zakresu działania Rzecznika Prasowego Burmistrza należy:

1. zapewnianie obsługi prasowej Burmistrza;

2. realizacja zadań wynikających z przepisów prawa prasowego;

3. współdziałanie z przedstawicielami środków masowego przekazu oraz informowanie ich o polityce, działalności i zamierzeniach Burmistrza;

4. opracowanie i realizacja systemu komunikacji społecznej;

5. koordynacja działalności informacyjnej i promocyjnej Miasta we wszystkich środkach masowego przekazu.