Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

PORTALE DLA OBYWATELA

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY I REFERENDA

INFORMACJE O KONTROLACH

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

Opłata targowa (dotycząca osób fizycznych i prawnych) na 2008 r.

WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW


Pok.  228, tel. 094-312-28-82


Stawki opłaty targowej na 2008 r. uległy zmianie.


Opłata targowa (dotycząca osób fizycznych i prawnych).


Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.


Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko. 


Co to są targowiska?
To wszelkie miejsca w których prowadzony jest handel. 

  
Ważne!
Podatnicy podatku od nieruchomości, w których odbywa się sprzedaż nie płacą opłaty targowej.


Dla zainteresowanych - podstawy prawne regulujące sprawy opłaty targowej:

  •  Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn zm),  
  • Uchwała Nr XXIV/211/04 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie  opłaty targowej (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 91, poz. 1789 z dnia 16 grudnia 2004 r.);
  • uchwała Nr XVII/114/07 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej.


Uchwała Nr XVII/114/07 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej. 

86 KBPobierz

Uchwała Nr XXIV/211/04 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie opłaty targowej.

141 KBPobierz