Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

PORTALE DLA OBYWATELA

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY I REFERENDA

INFORMACJE O KONTROLACH

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

Nr rej. 147 z dn. 20.04.1957 r.

tzw. Zamek wraz z otoczeniem. dec. DN-EJ/JM-500-5a/00 z dn. 26.04.2000 r. Generalnego Konserwatora Zabytków orzekam: - zmienić decyzję ostateczną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Koszalinie z dnia 20.04.1957 r. wpisującą do rejestru zabytków pod nr 147 zamek w Białogardzie w ten sposób, iż skreśla się z rejestru zabytków część nadziemną tego obiektu, ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, natomiast pozostawia się w rejestrze piwnice zamku wraz z otoczeniem.

Decyzja i uzasadnienie.pdf

216 KBPobierz

Decyzja.pdf

656 KBPobierz

Mapa.pdf

242 KBPobierz