Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

PORTALE DLA OBYWATELA

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY I REFERENDA

SPISY POWSZECHNE

INFORMACJE O KONTROLACH

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

Rejestr pomników przyrody

Pomniki przyrody


     Na terenie Miasta Białogard występuje 21 pomników przyrody, w tym: 18 pojedynczych drzew, 1 grupa drzew i 2 aleje drzew pomnikowych.

   

l.p.

Lokalizacja

Opis obiektu

Podstawa prawna
Uwagi

1.

ul. Dworcowa przed budynkiem PKP, działka nr 285 obręb.6. 2 buki zwyczajne odm. czerwonolistna, obwód pni: 290 cm i 340 cm. Rozporządzenie Nr 12/95 Wojewody Koszalińskiego z dnia 28.12.1995 r. opublikowane w Dz. Urz. Woj. Kosz. z 1996 r. nr 1 i 2 poz. 7.

2.

ul. Dąbrowszczaków 14, teren Zespołu Szkół Zawodowych, działka nr 251 obręb 007. Buk zwyczajny odm. czerwonolistna, obwód pnia 262 cm. Uchwała nr XXXV/387/01 Rady Miasta Białogard z dnia 14 grudnia 2001 r.

3.

ul. Dąbrowszczaków 14 teren Zespołu Szkół Zawodowych, działka nr 251 obręb 007. Buk zwyczajny odm. czerwonolistna, obwód pnia 316 cm. Uchwała nr XXXV/387/01 Rady Miasta Białogard z dnia 14 grudnia 2001 r.

4.

ul 1 Maja, działka nr 472/8 obręb 006. Kasztanowiec zwyczajny, obwód pnia 308 cm. Uchwała nr XI/116/99 Rady Miasta Białogard z dnia 27 sierpnia 1999 r.

5.

Szpital Rejonowy przy ul. Szpitalnej 9, działka nr 219 obręb 011. Buk zwyczajny odm. czerwonolistna, obwód pnia 340 cm. Uchwała nr XI/116/99 Rady Miasta Białogard z dnia 27 sierpnia 1999 r.

6.

Szpital Rejonowy przy ul. Szpitalnej 9, działka nr 219 obręb 011. Buk zwyczajny odm. czerwonolistna, obwód pnia 365 cm. Uchwała nr XI/116/99 Rady Miasta Białogard z dnia 27 sierpnia 1999 r.

7.

ul. Grunwaldzka 47, działka nr 264/3 obręb 007. Kasztanowiec zwyczajny, obwód pnia 346 cm. Uchwała nr XXXV/387/01 Rady Miasta Białogard z dnia 14 grudnia 2001 r.

8.

ul. Świdwińska 21a w pasie drogowym drogi powiatowej nr 169, działka nr 672 obręb 17. Platan klonolistny, obwód pnia 280 cm. Uchwała nr XXXV/387/01 Rady Miasta Białogard z dnia 14 grudnia 2001 r.

9.

ul. Świdwińska 21a w pasie drogowym drogi powiatowej nr 169, działka nr 672 obręb 17. Platan klonolistny, obwód pnia 275 cm. Uchwała nr XXXV/387/01 Rady Miasta Białogard z dnia 14 grudnia 2001 r.

10.

Skrzyżowanie ulicy Piłsudskiego z ulicą Batalionów Chłopskich, działka nr 263 obręb 17. Dąb szypułkowy, obwód pnia 367 cm. Uchwała nr XXXV/387/01 Rady Miasta Białogard z dnia 14 grudnia 2001 r.

11.

Teren parku "Lasek Miejski" stanowiący obszar lasów komunalnych oddz. 10. Aleja 12 dębów szypułkowych w wieku 400-600 lat, na powierzchni 3,24 ha, obwody pni: od 330 cm do 520 cm. Orzeczenie nr 11 z dnia 29.01.1954 r. opublikowane w Dz. Urz. WRN nr 17 z dnia 18.05.1954 r.
Ponownie zatwierdzony rozporządzeniem nr 7/92 Woj. Kosz. z dnia 08.09.1999 r. opublikowane w Dz. Urz. Woj. Kosz. nr 15 poz. 109

12.

ul. Kołobrzeska, teren cmentarza poniemieckiego i żołnierzy Armii Radzieckiej działka nr 3 obręb 11. Aleja 88 lip drobnolistnych na długości ok.150 m, obwody pni od 149 cm do 287 cm. Uchwała nr XXXV/387/01 Rady Miasta Białogard z dnia 14 grudnia 2001 r.

13.

ul. Drzymały, na granicy działek nr 404 i 284 w obrębie 06 Dąb szypułkowy, obwód pnia 343 cm i wysokości 26 m Uchwała nr XV/137/04 Rady Miasta Białogard z dnia 28 stycznia 2004 r.

14.

ul. 1 Maja 25, działka nr 308, obręb 06 Buk zwyczajny, obwód pnia 313 cm, wysokość 14 m Uchwała nr XV/137/04 Rady Miasta Białogard z dnia 28 stycznia 2004 r.

15.

ul. Batalionów Chłopskich , działka nr 123/2, obręb 17 Buk zwyczajny, obwód pnia 262 cm, wysokość 15 m, Uchwała nr XV/137/04 Rady Miasta Białogard z dnia 28 stycznia 2004 r.

16.

ul. Batalionów Chłopskich, działka nr 112 obręb 17 Dąb szypułkowy, obwód pnia 358 cm, wysokość 22 m, Uchwała nr XV/137/04 Rady Miasta Białogard z dnia 28 stycznia 2004 r.

17.

ul. Grunwaldzka, działka nr 267/1 obręb 07 Jesion wyniosły, obwód pnia 296 cm, wysokość 22 m, Uchwała nr XV/137/04 Rady Miasta Białogard z dnia 28 stycznia 2004 r.

18.

ul. Zwycięstwa, działka nr 352 obr. 07 Buk pospolity
obwód pnia 300 cm,
wysokość 20 m
Uchwała Nr VII/38/07 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 28 lutego 2007 r.

19.

ul. 1 Maja
działka nr 637/3 obr. 06
Buk pospolity
obwód pnia 318 cm,
wysokość 20 m
Uchwała Nr VII/38/07 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 28 lutego 2007 r.

20.

ul. Kisielice Duże
działka nr 195 obr. 18
Jesion wyniosły
obwody pni: 280 cm, 240 cm,
wysokość 21 m
Uchwała Nr VII/38/07 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 28 lutego 2007 r.

21.

ul. Chopina
działka 26/3 obr. 09
Dąb czerwony
obwód pnia 370 cm,
wysokość 21 m
Uchwała Nr VII/38/07 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 28 lutego 2007 r.