OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

ZAŁATWIANIE SPRAW

INFORMACJE OGÓLNE

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY PREZYDENTA RP

WYBORY SAMORZĄDOWE, KADENCJA 2014-2018

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYBORY DO RADY SENIORÓW

INFORMACJE

INNE

Rejestracja działalności gospodarczej

Rejestracja działalności gospodarczej następuje na wniosek zainteresowanego.

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego, zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie podlega opłacie.

Bliższe informacje pod numerem telefonu: (094) 312-40-33

 

Wnioski do pobrania

WNIOSEK CEiDG-1

100 KBPobierz

INSTRUKCJA DO WNIOSKU CEiDG-1

102 KBPobierz