Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

PORTALE DLA OBYWATELA

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY I REFERENDA

INFORMACJE O KONTROLACH

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Białogard za II kwartały 2009 roku.Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

151 KBPobierz

Półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych

73 KBPobierz

Miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

620 KBPobierz

Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

79 KBPobierz

Miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

1.2 MBPobierz

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

104 KBPobierz

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń

138 KBPobierz

Półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych

189 KBPobierz

Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

256 KBPobierz

Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

90 KBPobierz

Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków z nimi sfinansowanych

82 KBPobierz

Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków z nimi sfinansowanych

96 KBPobierz

Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków z nimi sfinansowanych

105 KBPobierz

Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków z nimi sfinansowanych

76 KBPobierz

Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków z nimi sfinansowanych

81 KBPobierz

Półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej

124 KBPobierz

Półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych

186 KBPobierz

Półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych

186 KBPobierz