Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

PORTALE DLA OBYWATELA

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY I REFERENDA

SPISY POWSZECHNE

INFORMACJE O KONTROLACH

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

Przyjmowanie w Urzędzie obywateli w sprawach indywidualnych, w tym również w sprawach skarg i wniosków odbywa się w dniach i czasie pracy Urzędu.

Burmistrz, Zastępca Burmistrza lub Sekretarz przyjmują w każdy czwartek w godzinach od 13:00 do 15:30.

Tryb oraz organizację przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków określają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego oraz akty wykonawcze wydane na jego podstawie.

Wydział Organizacyjny prowadzi rejestr skarg i wniosków.