Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY I REFERENDA

INFORMACJE O KONTROLACH

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

Protokół kontroli

Protokół z przeprowadzonej kontroli z dnia 12 sierpnia 2011 r. , której przedmiotem była "Kontrola sanitarna w zwiazku z pismem ZAchodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie znak NHK.9011.2.10.2011 z dnia 3 sierpnia 2011 r. dot. udostępniania ustępów ogólnodostępnych interesantom."

213 KBPobierz