Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

PORTALE DLA OBYWATELA

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY I REFERENDA

SPISY POWSZECHNE

INFORMACJE O KONTROLACH

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

Konta Bankowe Miasta Białogard

 
Informacja o numerach rachunków bankowych Urzędu Miasta Białogard prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Białogardzie Oddział w Białogardzie obowiązujących  od 01.01.2012r.:

 

22 8562 0007 0003 4308 2000 0010 – podstawowy rachunek budżetu Miasta Białogard
- opłaty cywilnoprawne (użytkowanie wieczyste gruntów, dzierżawa, najem gruntów, kaucje, sprzedaż mienia, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania na własność, I opłata  wykup gruntu),
- należności publicznoprawne (opłata planistyczna, opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego, wzrost wartości nieruchomości, opłata zakup drewna, wzrost wartości nieruchomości),
- opłaty za kuratora,
- kary,
- opłata za posiadanie psa,

43 8562 0007 0003 4308 2000 0020
- wpłaty z tytułu opłaty skarbowej

64 8562 0007 0003 4308 2000 0030
- wpłaty z tytułu mandatów

85 8562 0007 0003 4308 2000 0040
- wpłaty wadium

80 8562 0007 0003 4308 2000 0130
- wpłaty za informacje adresowe

Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych należy wpłacać na indywidualne konto bankowe. Numer konta bankowego zostanie podany w decyzji ustalającej wymiar podatku.

Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych, podatku rolnego osób prawnych, podatku leśnego osób prawnych, podatku od środków transportowych osób fizycznych
i prawnych należy wpłacać na indywidualne konto bankowe. Informacja o numerze konta bankowego zostanie przesłana do podatników ww. podatków

Informacje o numerze konta można uzyskać także w pok. 231 Urzędu Miasta Białogard lub pod numerem telefonu:

- 94 312 4928 – podatek od nieruchomości osób prawnych,

- 94 312 2756 – podatek od środków transportowych.

Wpłat można również dokonać w punktach kasowych Banku Spółdzielczego w Białogardzie w Urzędzie Miasta Białogard przy ul. 1 Maja 18 i przy ul. Szosa Połczyńska w Kaufladzie oraz kasie Banku Spółdzielczego w Białogardzie przy ul. Kochanowskiego 6