Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY I REFERENDA

INFORMACJE O KONTROLACH

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

Protokół kontroli przeprowadzonej w dniach od 12.03.2012 r. do 31.052012 r. przez głównego specjalistę kontroli państwowej z Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Szczecinie.

2.4 MBPobierz

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli w zakresie gospodarowania w latach 2009 - 2011 mieszkaniowym zasobem Miasta Białogard przeprowadzonej przez NIK Delegaturę w Szczecinie w 2012 r.

300 KBPobierz