Przejdź do treści

OSTRZEŻENIA

TELEFONY ALARMOWE

INFORMACJA PUBLICZNA

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD

ORGANY GMINY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRAWO LOKALNE

BUDŻET

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

OFERTY PRACY

WYBORY I REFERENDA

INFORMACJE O KONTROLACH

INFORMACJE OGÓLNE

INNE

Protokół kontroli przeprowadzonej w dniach od 7.05.2012 r. do 31.05.2012 r. przez specjalistę kontroli państwowej z Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Szczecinie.

1.1 MBPobierz

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji wniosków pokontrolnych sformułowanych w wyniku kontroli funkcjonowania straży miejskiej przeprowadzonej przez NIK Delegaturę w Szczecinie w 2010 r.

136 KBPobierz