W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Białogard 


ul. 1 Maja 18 
78-200 Białogard

Biuro Obsługi Interesanta
tel. (94) 3579 200, (94) 3579 201

Sekretariat Urzędu Miasta
tel. (94) 3579 100

e-mail: um.sekretariat@bialogard.info

NIP: 672-100-18-14

Powrót

Kontrole zewnętrzne w 2019 roku

XML

Protokół kontroli

Protokół kontroli obiektu Miasta Białogard – Plac zabaw przy ulicy Malinowskiego 2 w Białogardzie.

Protokół kontroli

Protokół z przeprowadzonej kontroli Miasta Białogard w zakresie realizacji dotacji celowej udzielonej w celu wykonania zadania pn. „Wsparcie rozwoju kultury fizycznej na terenie miasta Białogard poprzez zakup sprzętu sportowego”, zgodnie z umową nr WEiS-II/D/62/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu...

Protokół kontroli

Protokół z przeprowadzonej kontroli dnia 3 października 2019 r. wykonywania zadania publicznego obejmującego zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt SOS w Klępinie Białogardzkim 1A, 78-200 Białogard na podstawie Porozumienia Międzygminnego między Miastem Białogard a Gminą Drawsko Pomorskie z dnia 3 kwietnia...

Protokół kontroli

Protokół z przeprowadzonej kontroli dnia 2 lipca 2019 r. w Białogard „Leśna Polana” dotyczącej prawidłowości wykorzystania dotacji nr 2018D0312K z dnia 13 września 2018 r. udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ze środków krajowych.

Wystąpienie pokontolne

Wystąpienie pokontrolne, będące wynikiem kontroli obejmującej sprawdzenie warunków przechowywania i zabezpieczenia materiałów archiwalnych, obejmujących akta stanu cywilnego tj. księgi stanu cywilnego, akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego i skorowidze alfabetyczne, zgromadzonych w Urzędzie Stanu Cywilne w Białogardzie, przeprowadzonej w dniu...

Protokół kontroli

Protokół kontroli obejmującej sprawdzenie warunków przechowywania i zabezpieczenia materiałów archiwalnych, obejmujących akta stanu cywilnego tj. księgi stanu cywilnego, akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego i skorowidze alfabetyczne, zgromadzonych w Urzędzie Stanu Cywilne w Białogardzie, przeprowadzonej w dniu 10 maja 2019 r.

Wystąpienie pokontolne

Wystąpienie pokontrolne będące wynikiem kontroli postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną, przechowywanymi w archiwum zakładowym i komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Białogard, przeprowadzonej w dniu 10 maja 2019 r.

Protokół kontroli

Protokół kontroli postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną, przechowywanymi w archiwum zakładowym i komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Białogard, przeprowadzonej w dniu 10 maja 2019 r.

Protokół pokontrolny

Protokół pokontrolny przeprowadzenia kontroli w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 , projekt RPZP.02.01.00-32-0004/17 pn. "Modernizacja oświetlenia miejskiego na terenie Białogardu" wykonywany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego...

Wystąpienie pokontolne

Wystąpienie pokontrolne NIK Delegatura w Szczecinie w zakresie działań na rzecz poszerzania i udoskonalania oferty, upowszechniania oraz wdrażania programów profilaktyki o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, w tym szczególności zalecanych w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego....

Protokół kontroli

Protokół Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 12-15 stycznia 2019 r. w Urzędzie Miasta Białogard w zakresie sposobu realizacji zadań nałożonych na Gminę przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz.1390).

Informacja pokontrolna

Informacja pokontrolna Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie dotycząca Projektu nr RPZP.08.04.00-32-K014/16, pn. "Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja-poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego , poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców" w...

Wystąpienie pokontolne

Wystąpienie pokontrolne Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie wyników kontroli przeprowadzonej w dniach 24-25 stycznia 2019 r. w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Białogard z zakresu dowodów osobistych oraz zgodności ze stanem faktycznym sprawozdań z wykonania w 2018 r. czynności z zakresu spraw obywatelskich.