W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Białogard 


ul. 1 Maja 18 
78-200 Białogard

Biuro Obsługi Interesanta
tel. (94) 3579 200, (94) 3579 201

Sekretariat Urzędu Miasta
tel. (94) 3579 100

e-mail: um.sekretariat@bialogard.info

NIP: 672-100-18-14

Powrót

KADENCJA 2018-2023 - od sesji XXVI do LXII

XML

LXI Sesja Rady Miejskiej Białogardu

1. Otwarcie Sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przedstawienie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołów z LIX i LX Sesji Rady Miejskiej Białogardu.  5. Wystąpienia mieszkańców. 6. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami Rady oraz wykonywaniu uchwał Rady. 7. Raport z wykonania i efektów realizacji  Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 w 2022 roku.  8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały  w sprawie współpracy w gminą Alpignano w...

LX Sesja Rady Miejskiej Białogardu

Otwarcie Sesji. Stwierdzenie quorum. Przedstawienie porządku obrad. Wystąpienia mieszkańców. Informacja Prezesa Zarządu Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. w zakresie wniosku o zwolnienie lub obniżenie podatku od nieruchomości w roku 2024. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami Rady oraz wykonywaniu uchwał Rady. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Białogard z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku. ...

LIX Sesja Rady Miejskiej Białogardu

Otwarcie Sesji. Stwierdzenie quorum. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z LVIII Sesji Rady Miejskiej Białogardu. Wystąpienia mieszkańców. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami Rady oraz wykonywaniu uchwał Rady. Rozpatrzenie raportu o stanie Miasta Białogard za 2022 rok. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Białogardu z tytułu raportu  o stanie Miasta Białogard w roku 2022 – druk A. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...

LVIII Sesja Rady Miejskiej Białogardu

Otwarcie Sesji. Stwierdzenie quorum. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z LVII Sesji Rady Miejskiej Białogardu. Wystąpienia mieszkańców. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie za rok 2022. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2022. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Białogard za rok 2022. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami Rady oraz wykonywaniu uchwał Rady. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zgody...

LVII Sesji Rady Miejskiej Białogardu

Otwarcie Sesji. Stwierdzenie quorum. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z LVI Sesji Rady Miejskiej Białogardu. Wystąpienia mieszkańców. Sprawozdanie z działalności Interdyscyplinarnego Zespołu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Białogardzie za rok 2022. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego programu wspierania rodziny na lata 2022-2024 za 2022 rok. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami Rady oraz wykonywaniu uchwał Rady. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian w...

LVI Sesja Rady Miejskiej Białogardu

Otwarcie Sesji. Stwierdzenie quorum. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z LV Sesji Rady Miejskiej Białogardu. Wystąpienia mieszkańców. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami Rady oraz wykonywaniu uchwał Rady. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia delegata Miasta Białogard w Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Białogardzie – druk H. Rozpatrzenie projektu  i podjęcie uchwały w sprawie podjęcia przez Miasto Białogard współdziałania z Województwem...

LV Sesja Rady Miejskiej Białogardu

 Otwarcie Sesji. Stwierdzenie quorum. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z LIV Sesji Rady Miejskiej Białogardu. Wystąpienia mieszkańców. Informacja Prezesa Zarządu o działalności Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami Rady oraz wykonywaniu uchwał Rady. Rozpatrzenie projektu  i podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na rok 2023 - druk A. Rozpatrzenie projektu  i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta...

LIV Sesja Rady Miejskiej Białogardu

Otwarcie Sesji. Wręczenie Kombatanckiej Gwiazdy Pamięci „Polska Niepodległa – 1918”. Stwierdzenie quorum. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z LIII Sesji Rady Miejskiej Białogardu. Wystąpienia mieszkańców. Informacja o zgłoszonych żądaniach odszkodowania bądź wykupienia nieruchomości lub jej części z tytułu obniżenia wartości  nieruchomości spowodowanej uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianą i wydanych decyzjach w sprawie ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości...

LIII Sesja Rady Miejskiej Białogardu

Otwarcie Sesji. Stwierdzenie quorum. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z LII Sesji Rady Miejskiej Białogardu. Wystąpienia mieszkańców. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami Rady oraz wykonywaniu uchwał Rady. Rozpatrzenie projektu  i podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających...

LII Sesja Rady Miejskiej Białogardu

Otwarcie Sesji. Wręczenie Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego. Stwierdzenie quorum. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z LI Sesji Rady Miejskiej Białogardu. Wystąpienia mieszkańców. Informacja z działalności Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Białogardzie. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącego Rady w sprawie zmiany kolejności punktów obrad. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zgody na utworzenie społecznej inicjatywy mieszkaniowej w formie spółki z ograniczoną...