ZASTĘPCA BURMISTRZA BIAŁOGARDU
mgr inż. arch.Karolina Siwek 
 1. Zastępca Burmistrza wykonuje zadania powierzone przez Burmistrza oraz bezpośrednio nadzoruje prawidłowość załatwiania spraw z zakresu:
  1. gospodarki komunalnej;
  2. gospodarki przestrzennej;
  3. inwestycji i zamówień publicznych;
  4. ochrony środowiska i gospodarki odpadami;
  5. ochrony zabytków.


Zastępca Burmistrza podlega bezpośrednio Burmistrzowi.